System klucza Master Key jest to rozwiązanie oparte na kluczach oraz wkładkach, kłódkach, zamkach oraz innych punktach dostępu. Głównym celem systemu jest ograniczenie liczby kluczy w obiekcie oraz kontrola nad dostępem osób do pomieszczeń.

System Master key charakteryzują następujące cechy:

WYGODA

System klucz umożliwia zastąpienie kilku (kilkunastu) kluczy jednym o określonym dostępie.

UŁATWIENIE KONTROLI DOSTĘPU

System klucza jest istotnym elementem umożliwiającym administrowania przedsiębiorstwem. Każdy zatrudniony pracownik używa tylko jednego klucza, którym może otwierać te drzwi, do których zostanie upoważniony.

PEWNOŚĆ

W sytuacji zgubienia klucza systemowego nie ma potrzeby wymiany wszystkich wkładek. Istnieje możliwość ich przekodowania, co jest znacznie tańsze od wymiany na nowe.

KOMPATYBILNOŚĆ

W systemie klucza mogą występować zarówno wkładki, półwkładki, wkładki z gałką, jak i cylindry okrągłe, kłódki, zamki meblowe i wiele innych rozwiązań. Istnieje możliwość rozbudowywania systemu klucza, zawsze można stworzyć nowe klucz o nowym dostępie, czy dodać kolejne drzwi,

BEZPIECZEŃSTWO

W sytuacjach zagrożenia (pożar, szybka ewakuacja), nie ma potrzeby szukania kluczy do poszczególnych drzwi.
Kluczem generalnym możemy otworzyć wszystkie zamki, co skraca czas.
Do każdego systemy dostarczana jest karta bezpieczeństwa. Klucze mogą być dorabiane tylko za jej okazaniem, a zastrzeżony profil zapewni, że nikt niepowołany nie dorobi klucza bez upoważnienia.