1. Spisanie wszystkich pomieszczeń występujących w obiekcie – najlepiej zrobić to na planie klucza (Pobierz plan klucza).

Plan%20klucza.JPG

2. Pomiar wszystkich wkładek, określenie ich typu (wkładka, wkładka z gałką, półwkładka, kłódka, pozostałe).. Jak zmierzyć wkładkę

Plan%20klucza%20pomiar.JPG

3. W przypadku systemu jednego klucza ostatnim etapem jest określenie produktu oraz podanie liczby potrzebnych kluczy.

4. Dla systemu master Key konieczne jest wypisanie kluczy, które będą w systemie Master Key. Założenie systemu klucza Master Key jest takie, że każdej osobie w firmie/wspólnocie/parafii/obiekcie przypisujemy jeden klucz, którym otwiera te pomieszczenia, do których ma uprawnienia.

Plan%20klucza%20klucze.JPG

5. Kolejnym etap przyznanie uprawnień na planie klucza.

Plan%20klucza%20uprawnienia.JPG

6. Mając wypełniony plan klucza należy wybrać produkt

7. Ostatnim etapem jest cena za system klucza. Znalazłeś podobny produkt, ale taniej, napisz do nas, dogadamy się.