Krok 1

Spisanie wszystkich pomieszczeń występujących w obiekcie – najlepiej zrobić to na planie klucza Pobierz plan klucza tutaj

Krok 2

Pomiar wszystkich wkładek, określenie ich typu (wkładka, wkładka z gałką, półwkładka, kłódka, pozostałe).. Jak zmierzyć wkładkę

Krok 3

W przypadku systemu jednego klucza ostatnim etapem jest określenie produktu oraz podanie liczby potrzebnych kluczy.

Krok 4

Dla systemu master Key konieczne jest wypisanie kluczy, które będą w systemie Master Key. Założenie systemu klucza Master Key jest takie, że każdej osobie w firmie/wspólnocie/parafii/obiekcie przypisujemy jeden klucz, którym otwiera te pomieszczenia, do których ma uprawnienia.

Krok 5

Kolejnym etap przyznanie uprawnień na planie klucza.

Krok 6

Mając wypełniony plan klucza należy wybrać produkt

Krok 7

Ostatnim etapem jest cena za system klucza. Znalazłeś podobny produkt, ale taniej, napisz do nas, dogadamy się.