§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.systemdkp.pl prowadzony jest przez firmę:

System s.c. Krzysztof i Paweł Jersak

ul. Świętojańska 14

84-230 Rumia

NIP: 5882310276

REGON: 220770130

zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Sklep działa na stronie internetowej, dostępnej pod adresem www.systemdkp.pl oraz http://systemdkp.pl

3. Niniejszy regulamin stanowi zasady korzystania ze sklepu internetowego www.systemdkp.pl

4. Regulamin określa zakres i rodzaj Usług świadczonych poprzez sklep internetowy.

§ 2.Kontakt.

1. Adres Usługodawcy:ul. Świętojańska 14, 84-230 Rumia

2. Adres poczty elektronicznej: info@systemdkp.pl

3. Numer telefonu: +48 694 22 22 36

§ 3.Definicje.

Sprzedawca - System s.c. Krzysztof i Paweł Jersak, ul. Świętojańska 14, 84-230 Rumia, NIP: 5882310276, REGON: 220770130

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez System s.c. Krzysztof i Paweł Jersak ul. Świętojańska 14, 84-230 Rumia, NIP: 5882310276, REGON: 220770130

Użytkownik – podmiot przeglądający ofertę, wysyłający zapytania korzystając ze sklepu internetowego oraz dokonujący zakupu towaru lub usług za jego pośrednictwem

Usługa - usługa prezentowana w serwisie internetowym, przeznaczona do zapoznania się i zamówienia przez Użytkownika. 

Konto Klienta - Użytkownik ma możliwość założenia Konta, służącego do realizacji składanych zamówień.

Koszyk - narzędzie służące do dokonania wstępnego wyboru produktów oraz określenia wartości przyszłego Zamówienia,

Umowa Sprzedaży - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a System s.c. Krzysztof i Paweł Jersak, w której System s.c. zobowiązuje się sprzedać produkty Użytkownikowi za cenę wskazaną na stronie internetowej,

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki zawarcia Umowy Sprzedaży,

Rejestracja - założenie przez Użytkownika Konta Klienta umożliwiającego podgląd zamówienie, realizację zamówienia.

Sklep Internetowy www.systemdkp.pl - serwis internetowy pod adresem http://www.systemdkp.pl

§ 4. Warunki świadczonych usług

1. Za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawca umożliwia:

- zapoznanie się z ofertą Usługodawcy,

- korzystania przez Użytkownika z serwisu,

- zakup towaru i usług,

- zamówienie indywidualnej wyceny.

2. W sklepie internetowym mogą być udostępniane treści marketingowe Sprzedawcy.

3. Do prawidłowego działania sklepu internetowego niezbędne są następujące wymagania techniczne:

- komputer z dostępem do internetu

- przeglądarka internetowa

- włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript

- łącze internetowe w odpowiedniej przepustowości

§ 5. Realizacja umowy sprzedaży

- w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Użytkownik składa zamówienie w sklepie internetowy,

- Użytkownik ma możliwość wyboru produktów korzystając z Koszyka,

- serwis internetowy jest czynny przez całą dobę,

- w celu realizacji Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do podania Imienia i Nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy (ulica, nr domu i lokalu, kody pocztowego, nazwy miejscowości oraz numeru telefonu)

- w celu zrealizowania zamówienia konieczna jest akceptacja regulaminu,

- klient w momencie zamówienia może także dokonać Rejestracji, dzięki temu zostanie założone konto w serwisie. Rejestracja nie jest konieczna,

- dzięki rejestracji Użytkownik będzie mógł posługiwać się swoim kontem przy następnych zakupach. 

§ 6. Ceny produktów oraz usług oraz sposób zapłaty

Ceny prezentowane w sklepie internetowym podane są w polskich złotych oraz są to ceny brutto (zawierając podatek VAT od towarów i usług)

Całkowita cena zakupu to suma ceny wszystkich zakupionych towarów oraz kosztów wysyłki wybranej przez kupującego.

Zapłata za zakupione towary i usługi może być zrealizowana w następujące sposoby:

- przelew na rachunek Usługodawcy – Konto PKO - 10 1020 1912 0000 9402 0187 3264.

- poprzez płatności przelewy24.pl

- osobiście w siedzibie firmy.

Nasza firma jest płatnikiem VAT.

Na wszystkie towary i usługi wystawiamy paragon lub fakturę VAT 23%.

§ 7. Wysyłki towarów

Wszelkie zamówienia wysyłamy kurierem DPD. Do kwoty 499,00 pln brutto przesyłka jest w cenie 15,00 pln. Powyżej kwoty 499,00 przesyłka jest gratis.

W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

§ 8.Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.