1. Na produkty sprzedawane w sklepie internetowym udzielamy 24 miesięcy gwarancji. 

2. Reklamowane produkty należy dostarczyć na adres firmy:

System s.c. Krzysztof i Paweł Jersak

ul. Świętojańska 14

84-230 Rumia

Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis usterki.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji od razu po jej zgłoszeniu i dostarczeniu przedmiotu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych. Nie ustosunkowanie się w ciągu tego okresu oznacza, że Sprzedawca taką reklamację uznał za zasadną. 

4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu oraz niewłaściwego montażu produktu.